Norsk Veteranvogn Klubb lanserer nytt lotteri!!!! Trekning: 1. november 2020 - NVK

Norsk Veteranvogn Klubb lanserer nytt lotteri!!!! Trekning: 1. november 2020 - NVK

01.05.2020 kl. 00:00

Norsk Veteranvogn Klubb lanserer nytt lotteri!!!!

Koronapandemien har rammet NVKs økonomi hardt. Alle aktiviteter som var planlagt i perioden 12. mars til 30. juni 2020, er blitt avlyst eller utsatt.

Spesielt viktig er vårmarkedet på Ekeberg som i år var budsjettert med et netto overskudd på kr 330.000. Styret har tidligere informert om tiltak som er planlagt og iverksatt for å redde klubbens økonomi. Ett av tiltakene er et lotteri med gavekort som gevinster. Dette tiltaket er viktig for å kompensere for inntektsbortfallet av Ekebergmarkedet.

Pris per lodd er kr 50. Gevinstene består av tre Universal gavekort på henholdsvis 15.000, 12.500 og 10.000 kroner. I tillegg lodder vi ut to livsvarige medlemskap i NVK. Trekningen skjer 01.11.2020.

Jeg utfordrer alle medlemmer til å kjøpe minst to lodd per bil de eier. Da vil alle loddene bli solgt, og vi får inn en viktig inntekt til NVK.

Kjøpet av lodd er enkelt. VIPPS betaling for loddene til 950 39 922 (Johan Lindtvedt). Vi sender deg loddene i posten i løpet av noen dager. For å redusere portoutgiftene er minste-kjøp 2 lodd. Loddsalget begynner 1. mai 2020. Kjøp lodd i dag!

For Styret i NVK Johan Lindtvedt Styremedlem

Dette står på loddseddelen: Lotteriinntektene går til restaurering og innredning av eiendommen Tyrigrava. Tillatt antall lodder: 4000 à kr. 50,-. Samlet gevinstverdi kr. 57.500,-. Salgstid: 01.05.2020 - 31.10.2020. Trekning foretas av styret i NVK den 01.11.2020. Trekningsliste legges ut på NVKs hjemmeside www.veteranvogn.no 02.11.2020. Gevinster må hentes innen 3 måneder, og uavhentede gevinster tilfaller klubben. Kontaktinformasjon: NVK - Pb. 93 Lambertseter - 1101 Oslo. Kontaktperson: Johan Lindtvedt - tlf. 950 39 922.

Norsk Veteranvogn Klubb Nationwide | Activity | Raffle

We recommend

Amcar
Panvulk
Meguiars
Norsk Prol AS