Event location (1210)

Nationwide (10), Agder (71), Innlandet (199), Møre og Romsdal (58), Nordland (80), Oslo (79), Rogaland (92), Troms og Finnmark (45), Trøndelag (124), Vestfold og Telemark (106), Vestland (83), Viken (265)

Event type (181)

Named events (6), Activity (135), Charity event (1), Education (28), Automotive events (154), Show (16), Entertainment (123), Meeting (20)

Separatutstilling for mopeder på Hunderfossen, okt/2021 - Norsk Kjøretøyhistorisk Museum

oktober 02, 2021 @ 10:00 AM

Bildet med frimerkene er tatt på Norsk kjøretøyhistorisk museum på Hunderfossen hvor det på lørdag 2.10. åpnet en utstilling med de samme mopedene og motorsykkelen som er på frimerkene. Museet har også en utstilling med over 50 norskproduserte mopeder og motorsykler.

Lotteri Midnattsoltreffet Finnsnes. 2022 - Gammelhorken Veterankjøretøyklubb

november 01, 2021 @ 12:00 AM

Lørdag 13. august 2022 vil vi ha trekning av en 1985 Opel Rekord. Lodd kan kjøpes fra våre medlemmer eller ved å sende oss en melding her på Facebook. Mer info og program kommer nærmere påmeldingsstart 😊

Veterankjøretøy har fått eget punkt i regjeringsplattformen! Hilsen AMCAR

januar 01, 2022 @ 12:00 AM

Som omtalt i Amcar Magazine #9/21 utarbeidet AMCAR innspill til forhandlingene om regjeringsplattform mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet – den såkalte Hurdalsplattformen.

Regjeringsplattformen ble presentert klokken 14.00 i dag og gledelig for hele den norske kjøretøyhobbyen fikk vi inn følgende punkt: «Sikre interessene til veterankjøretøy ved utforming av kjøretøyteknisk regelverk og annen regulering av kjøretøyparken.» (s 42) Dette er vi fornøyde med og dette forplikter regjeringen. Plattformpunkter er listen en regjering skal levere på, og punktet gir også AMCAR en fin inngang for å spille inn saker viktig for kjøretøyhobbyen. Det skal vi benytte oss av!

Bilhobby og bilentusiasme er en viktig del av fritiden til mange rundt i hele Norge. Bilhobby og kjøretøyinteresse representerer mangfold, inkludering, tilhørighet, entusiasme og bevaring av kultur- og kjøretøyhistorie. AMCAR mener derfor det er viktig at den hver tid sittende regjering har et mål om at hobbyen ikke rammes urettmessig. AMCAR spilte totalt inn 4 forslag, hvor av ett ble tatt inn. De andre forslagene var:

Sørge for at entusiastbiler som uansett kjøres lite kan importeres av vanlige folk. Legge til rette for at entusiastbiler fortsatt kan være en del av bybildet. Sikre at bensinstasjonene tilbyr drivstoff med sikringskvalitet slik at folk kan kjøre eldre entusiastbiler og veteranbiler i hele landet.

Det siste punktet, om sikringskvalitet, har vi i og for seg en god lovnad på fra representanter i den påtroppende regjering når de under Den Store Bildebatten i Arendal lovte å følge opp stortingets vedtak om å innføre E0 98 oktan som sikringskvalitet.

Regjeringsplattformen inneholder ellers flere formuleringer om bilavgifter. Mest gledelig er det at avgiftene på drivstoff ikke skal øke. Regjeringen vil «Redusere avgifter som rammer folk flest, som for eksempel elavgift og drivstoffavgifter, herunder differensiert veibruksavgift. Avgiftsnivået på biodrivstoff skal reduseres.» (s 8) Senterpartileder Vedum bekreftet på spørsmål under pressekonferansen at regjeringen ikke vil øke bensin- og dieselavgiftene som den avgåtte regjeringen har foreslått for 2022. Det er Amcar glade for.

Det er flere punkter, som i likhet med avgåtte regjering, tar sikte på å gjøre elbil dyrere - noe som igjen trolig og dessverre vil øke avgiftene på nye bensin- og dieselbiler. I Hurdalsplattformen står det blant annet; «Sørge for en rettferdig klimapolitikk ved at det betales merverdiavgift på beløpet over 600 000 kroner ved kjøp av nye elbiler.» (s 8) «Sørge for utbygging av et nødvendig antall ladestasjoner for elbil i hele landet. Regjeringen skal som minimum sikre en hurtigladestasjon i kommuner som ikke har dette i dag innen 2023. Vi vil utarbeide en nasjonal ladestrategi hvor Statens Vegvesen får en rolle i å planlegge et sammenhengende ladeinfrastrukturnett og identifisere strekninger som trenger statlig drahjelp for å bygge ut ladenettet.» (s 40) «Gjøre det attraktivt å velge lav- og nullutslippskjøretøy med mål om at 100 prosent av nye personbiler er fossilfrie innen utgangen av 2025. Bidra til at nullutslippskjøretøy opprettholder sin konkurransefordel mot bensin- og dieselkjøretøy.» (s 40) «Regjeringen vil øke bruken av klimavennlig teknologi i nærtransporten, satse videre på nullutslippsbiler og utvikling av klimavennlig infrastruktur, som ladestasjoner, i hele landet.» (s 40) «Innrette avgiftssystemet slik at det er rettferdig og bidrar til kutt i utslipp av klimagasser, og utrede løsninger som kan erstatte bompenger i fremtiden.» (s 40) «Stimulere til økt bruk av biodrivstoff og skjerpe kravene til innblanding av andregenerasjons biodrivstoff for alle relevante transportformer, blant annet gjennom lavere avgifter.» (s 40).

AMCAR er veldig spente på hvordan den nye regjeringen vil endre på foreslått Statsbudsjett for 2022, og ikke minst hvordan de vil innrette bilavgiftene for å nå en målsetning om at 100 prosent av nysolgte biler skal være utslippsfrie innen 2026. Vi skal komme tilbake til det i en annen kommentar. Akkurat nå gleder vi oss sammen med en hel kjøretøyhobby over at vi får en påtroppende regjering som lover å hensynta det vi holder på med. Og så lover vi både dere og den påtroppende regjeringen at AMCAR vil jobbe hardt til det beste for oss som er glade i bil!

Rekordoppslutning om bil og bilhobby i 2021, rapporterer AMCAR!

januar 01, 2022 @ 12:00 AM

Aldri har AMCAR fått flere nye-medlemmer enn i 2021, aldri har flere tatt førerkort i Norge i løpet av et enkeltår og aldri har det blitt solgt flere nye biler enn i 2021.

AMCAR økte sitt medlemsantall med knallsterke 3800 medlemmer i 2021. 1. Januar 2022 telte vi 25.865 medlemmer organisert i landets største og beste bilhobbyorganisasjon! Dette sammenfaller med at aldri har flere tatt sertifikat i Norge enn i 2021. Hele 149.957 nordmenn tok førerprøven i fjor, viser tall fra Statens vegvesen. 1986 har lenge vært tidenes rekordår i Norge med 167 352 førstegangsregistrerte nye personbiler, men i 2021 ble rekorden slått med 8924 flere nye biler. I tillegg til 176 276 nye personbiler i 2021, kommer også 18283 bruktimporterte, til sammen 194 559 førstegangsregistrerte personbiler – også en historisk rekord! Vi noterer oss at både Chevrolet Corvette og Chevrolet Camaro er høyt oppe på listene over bruktimporterte bilmodeller.

Økningen gjelder alle typer sertifikater. I 2020 var antallet som tok førerprøven 127.709, i 2019 139.397. Tallene viser også at 10 prosent flere 18-åringer tok lappen i 2021 enn i 2020. Veidirektør Ingrid Dahl Hovland fastslår at andelen 18–20 åringer som består førerprøven, er høy. De stiller godt forberedt når de skal kjøre opp, og de er gode sjåfører. Tallene viser også at andelen bilkjøring øker på bekostning av kollektivtrafikken. (NTB)

Dette er gode nyheter for alle som er glade i bil og bilhobby i Norge. Det gleder oss at Nordmenn flest med dette beviser hva vi skrev for ett år siden: bilen er en del av løsningen, ikke problemet (https://www.amcar.no/aktuelt/bil+er+en+del+av+losningen+ikke+problemet.html). Flere bilister og flere AMCAR-medlemmer signaliserer at bilens rolle i dagens samfunn slett ikke er i retrett, snarere tvert imot!

BLI MEDLEM I AMCAR, DU OGSÅ!!!!

Næringseiendom selges i Sarpsborg, jan/2022 - Sarpsborg Motorverksted

januar 01, 2022 @ 12:00 AM

Mindre verkstedbygg - utviklingseiendom Elvegata 5A & 5B, 1724 Sarpsborg

Prisantydning 4 500 000 kr

Verditakst 4 500 000 kr Omkostninger 113 842 kr Totalpris 4 613 842 kr Kommunale avg. 26 067 kr per år

Type lokale Produksjon/Industri Areal 530 m² Bruttoareal 530 m² Eieform Eier (Selveier) Tomteareal 965 m² (eiet) Byggeår 1953

Eierskifte­forsikring Nei

Matrikkel Gnr. 1 Bnr. 1838 og Gnr. 1 Bnr. 1946 i Sarpsborg kommune

Beliggenhet Eiendommen ligger på Sandesund, rett syd for Sarpsborg sentrum. Det er kort avstand til av- og påkjøring til E6, Sarpsborg Sentrum og gode handelsområder som Tunejordet, Borg Amfi Storsenter mm

Nærområdet Området er godt etablert og består i hovedsak av eneboliger og rekkehus. Utover dette så er det noen mindre næringseiendommer i området.

Rullende og bevegelige kulturminner støttes av Kulturminnefondet, 2022

januar 01, 2022 @ 12:00 AM

Kulturminnefondet støtter rullende og bevegelige kulturminner!

Kulturminnefondet har i 2021 en egen støtteordning for private eiere av alle typer bevegelige og rullende kulturminner. Dette kan være både motoriserte- og ikkemotoriserte farkoster, som personbiler, busser, traktorer, sleder, karjoler og fly.

Følgende forutsetninger settes til søknadene:

X Del av kulturmiljø hvor objektet er en verdifull del av helheten.

X Allmenn tilgjengelighet og verdi i en større samfunnsforståelse.

X Alder, sjeldenhet og norsk brukshistorie.

x Opprinnelig bruk og planlagt ny bruk.

Alle søknader får en samlet faglig vurdering basert på tiltakene det søkes om, framdriftsplan og framtidig bruk.

Vi har ingen søknadsfrist, behandler søknader fortløpende og du søker på www.kulturminnefondet.no

Tilskuddsordningen er et lavterskeltilbud til private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke.

Det finnes 350.000 entusiastbiler i Norge! AMCAR har sjekket.

januar 14, 2022 @ 12:00 AM

– Dette må politikerne ta hensyn til! Journalist: Vegard Møller Johnsen

– Norge er et land fullt av bil- og kjøretøy-entusiaster, sier daglig leder i AMCAR, Hilberg Ove Johansen.

De er Norges største forening for bilklubber og bilentusiaster.

Nå har de kartlagt omfanget av entusiastbiler i Norge – og kommet fra til at det finnes 350.000 av dem!

– Jeg mener politikerne må ta inn over seg at det er et så stort miljø for dette i Norge. Mange bilentusiaster er usikre på forutsetningen for å kunne være bilentusiast og å ha bil som hobby i fremtiden. Det må legges til rette for at man kan drive med bilhobby og entusiastbiler også i fremtiden. Høye avgifter, forbudssoner og bilfiendtlig politikk er ikke veien å gå, påpeker Johansen.

Han understreker at de snakker på vegne av alle bilentusiaster – uansett drivlinje.

Hva er en entusiastbil?

Å lage en helt klar definisjon på hva som kan kalles en entusiastbil, er ikke så lett. Men i undersøkelsen har AMCAR valgt dette som utgangspunkt: En bil med karakter og særtrekk, som gjerne velges for sin historiske interesse over tid, verdi eller prestasjoner som setter den utenfor kategorien bruksbil – og som gjerne representere noe motorhistorisk interessant eller verneverdig.

En veteranbil er å anse som entusiastbil uansett – på grunn av alder.

Men entusiastbiler er altså ikke bare veteranbiler. Det er over 10.000 entusiastbiler i kategorien 20 år og yngre.

10-års regelen – At det er færre blant de nyere, skyldes de norske bilavgiftene. Men etter 10 år bortfaller 90 prosent av kjøpsavgiften og de blir gunstigere å importere til Norge, sier Johansen.

Reglene for avgiftsreduksjon ved import er relativt nye. Før bortfalt ikke mesteparten av avgiften før etter 20 år, og helt bort etter 30 år.

– De siste årene har vi sett en økning i importen av slike nyere entusiastbiler. De mest populære modellene i fjor var Chevrolet Corvette og Chevrolet Camaro. Dette er biler som kjøres lite og helst i pent vær, og eierne tar godt vare på dem, sier Johansen.

Trenger ikke å være dyrt

Ikke uventet er det Porsche 911 som troner øverst blant de nyere entusiastbilene – en drømmebil for mange.

Men det er ikke bare kostbare modeller. Mazda MX-5, en rimelig toseters cabriolet, er godt representert .

Ford Mustang, Chevrolet Corvette og Camaro utgjør også en relativt stor andel av de nyere entusiastbilene.

– Disse modellene oser entusiasme, påpeker Johansen.

# 5 Snøscooter- og Fritidsmesse. Selbu, jan/2022 - Selbu Snøscooterklubb og B.Langseth

januar 22, 2022 @ 10:00 AM

Velkommen til ei ny Snøscooter- og Fritidsmesse i B. Langseth Arena! ⭐️ Årets messe blir Lørdag den 22. og Søndag den 23. Januar 2022. ❄️ Vi trekker vinnere av messelotteriet, der du kan stikke av med bl.a. en splitter ny snøscooter. 😍 Gratis inngang ! 👌🏼 Åpent fra 10.00 begge dager

# 15 Vikingtreffet. Storefjell jan/2022 - Roger Brekke og 4x4norway.no

januar 27, 2022 @ 12:00 AM

Vikingtreffet på Storefjell 27-30.1.2022 Pliktig påmelding for alle deltagere til Vikingtreffet: http://4x4norway.no/treff NB! skriv ut bekreftelse og ta med for innsjekk så blir du prioritert i innskjekken. 4x4norway arrangerer vintertreff for 4hjulsdrevne biler/ATV/UTV/KVAD med gyldig kjennemerke. 4x4norway er nå tradisjonen tro klar for å gi dere en forrykende helg med kjøring i alpinbakke, på isbane, terrengkjøring og andre utfordrende kjøreområder.

Vi har store kjøreområder, dette er helt unikt. Ta med dere 4x4 kjøretøyet deres og familien og opplev vinterens 4x4 event i de vakreste omgivelser. Storefjell Resort Hotell er regnet som et av Norges største høyfjellshotell og er kjent for sin enorme plass, store gjestfrihet, utsøkte måltider som er inkludert i prisen (gled dere) og god underholdning (blant annet med pianobar og orkester). Mer informasjon om hotellets fasiliteter finnes på Storefjells nettside.

Vi har mange deltagende sponsorer som vil ha stand på hotellet, samt demonstrasjon og visning av kjøretøy/utstyr. Deltagerpris pr person kr.950,- og kr. 700,- pr. kjøretøy, inkluderer lunsj ute. Hotel fra kr. 3390,- for 3 døgn pr.person i dobbeltrom, inkluderer frokost og middag. Kan også bookes enkeltrom til samme pris såfremst det er ledig.

Kjøretøy/deltageravgift betales ved registrering etter ankomst. Inntil 2 barn under 16 år pr. familie er fritatt for deltakeravgift. ALLE MÅ møte personlig for registrering, også barn. Legitimasjon kan etterspørres.

Krav til kjøretøy: - Gyldig kjennemerke (traktorregistrering, røde skilt og prøveskilt er ok). - Minimum 2 kg brannslukningsapparat. - Oljeoppsamler (pose, boks, bøtte) og noe for å skuffe opp. - Vi kontrollerer belte, festet batteri, løse deler i bilen og bremser. - Alle sjåfører SKAL møte på førermøte hver morgen. - Alle ATV/UTV/KVAD skal kjøre med synlighetsflagg og hjelm. - Alle barn i bil skal ha hjelm (sykkelhjelm er ok, sikkerhetsutstyr, gul refleksvest)

Program får dere ved innsjekk. Vi ønsker alle 4x4 entusiaster velkommen til Vikingtreffet. Booking skjer kun ved direkte henvendelse til Storefjell booking, hverdager mellom kl.8.30-16.00. Husk å si du skal på Vikingtreffet, ellers sier de det er fullbooket.

Spørsmål angående arrangement eller ønsker du å delta som sponsor: Kontakt daglig leder Roger Brekke mob:97616000. Arrangør: Tri-Event AS, p.b.72, 3150 Tolvsrød.

Formula on Ice. Gol, jan/2022 - Autoxo Sport AS/Formula Automobile Norge

januar 28, 2022 @ 5:00 PM

Det er klart for vinterens store høydepunkt når Formula Automobile Norge tilbringer en glatt og fartsfylt helg med isbanekjøring på Gol. Gjør deg klar til å utfordre deg selv og dine kjøreegenskaper under krevende og morsomme forhold på isen. Deltagere vil ha tilgang til et VIP-telt med mat og drikke. Eventet er forbeholdt kunder og vi har begrenset med plasser.

Med overnatting, middag og underholdning på herlige Pers Hotell er vi i tillegg sikret en komfortabel og sosial tur.

Program 28 januar 2022 1500 Felles avreise Billingstad (frivillig) 1700 Innsjekk Pers hotell 1715 Velkomstdrinks 1900 Middag

29 januar 2022 0830 Frokost 0930 Førermøte konferansesal 1000 Felles avreise isbane 1030 Isbanen åpner 1300 Lunsj i VIP-teltet 1600 Isbanen stenger 1800 After drinks 2000 Middag

30 januar 2022 1100 Utsjekk Pers Hotell 1130 Felles hjemreise Oslo

Pakke Isbanekjøring (1 dag) Hotellrom (2 netter) Frokost/lunsj/middag (2 døgn)

Vi garanterer en helg du sent vil glemme. Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

Alle Formula Automobile Norge eventer følger til enhver tid opptaderte Covid-19 retningslinjer fra lokale myndigheter. Vi forventer således at alle deltagere respekterer de samme retningslinjene. Vi ber alle deltagere/involverte om å ta en selvtest før arrangementsstart.

Rally Hadeland. Lygna skisenter, feb/2022 - NMK Hadeland

januar 29, 2022 @ 10:00 AM

Rally Hadeland 2022 inngår i årets NM og kjøres 29.01.2022 som andre NM runde.

Løpet vil bli ca 225 km langt hvorav ca 85 km består av fartsetapper.

Base vil denne gangen blir på Lygna Skisenter.

Mere info og påmelding i menyen til venstre !

http://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1RjzmRR6diJ5Yrc8SPa_10Dsnm1ITUb-b&ll=60.430978564254275%2C10.595802600000006&z=9

Larvik Bilmesse. Larvik, jan/2022 - Larvik Bilmesse

januar 29, 2022 @ 11:00 AM

Vis alle datoer for dette eventet

Alle Larviks sju merkebilforhandlere samler seg igjen. I år med ENDA flere biler! Og flere utstillere. Gratis inngang og parkering. Velkommen til hele 2.100 kvadratmeter med biler og eget område med tegning for barna.

Rally Knuten. Kongsberg, jan/2022 - Rally Knuten Winter Hill Climb - Med forbehod!!!

januar 29, 2022 @ 5:00 PM

MED KORONA FORBEHOLD!

Når mørket kommer, samles vi på Knutehytta kl 17.00. Kjøringa foregår med en felles tur (master) ned fra hytta og til bunnen av bakken i Saggrenda. Konkurransen går ut på å kjøre opp Knuteveien på idealtid: 9 minutter fra Saggrenda til Sachsen, 5 minutter fra Sachsen til Knutehytta. Man får straffeprikker dersom man kjører for fort eller for sakte. Man får også prikker for alder på sykkelen, slik at nyere sykler får flere prikker enn eldre (1 prikk pr 5 år).

Syklene som brukes tilhører alle tenkelige kategorier. Hva sies om et treff som samler førtitalls Husqvarna, Yamaha QT50, Tempo Corvette, Guzzi sidevognssykkel, HD Servicar, sekstitalls engelskmenn, søttitalls TT500, Kawa H2, Laverda Chott, moderne endurosykler med langpigg og mye annet? Jo, det kaller man et artig opplegg med hyggelige folk i alle aldre. I år har vi bare plass til 40 deltagere uten venner og følge. Dessverre.

Bilutstillingen "Kongens biler. Kjøretøy gjennom fire generasjoner". Oslo, feb/2022 - Dronning Sonja KunstStall

februar 11, 2022 @ 11:00 AM

Vis alle datoer for dette eventet

Vi gleder oss veldig til å åpne ny utstilling i KunstStallen: "Kongens biler. Kjøretøy gjennom fire generasjoner" viser en rekke ikoniske biler fra Kong Haakons Minerva - Kongehusets aller første bil - til A2: Hans Majestet Kongens bil i dag.

Det blir offisiell åpning 10. februar og åpent for publikum fra fredag 11.

Vintertreff Dagali, feb/2022 - Saabklubben Gammalsaabens Venner

februar 11, 2022 @ 4:00 PM

Saabklubben Gammalsaabens Venner inviterer til Vintertreff på Dagali helgen 11. - 13. februar 2022.

For å melde deg på, benytt påmeldingsskjema på GSV.no/treff. Påmeldingen er ikke gyldig før leie av isbanen er betalt. Isbaneleie: kr 200,- Kt nr: 45201967485. Vipps: 554237.

Du må selv bestille overnatting, vi har avtale med Torsetlia Fjellstue. http://torsetlia.no

Motorsykkelens uke 2022, Digitalt, feb/2021 - Reitwagen.no, NMCU og 9 andre

februar 14, 2022 @ 8:00 AM

Motorsykkelens uke 2022 er en fulldigital informasjonsuke hvor du får mange nyheter om motorsykkel tidlig før sesongen begynner. Hold deg oppdatert ved å melde deg på arrangementet.

For mer om arrangementet kan du lese: For mer om Motorsykkelens Uke se oppsummeringssaken fra 2021 arrangementet.

Daytona 500 Daytona Beach/USA, feb/2022 - Hopalong Travels AS.

februar 17, 2022 @ 12:00 AM

SELF DRIVE TOUR 2022 Nå har du sjansen til å oppleve legendariske Daytona 500, det største løpet i NASCAR-serien. Flybillett inkl. bagasje og mat, hotell i Orlando alle netter og full size sedan leiebil er inkludert i pakken. Turen er tilrettelagt både for de som har vært på NASCAR-løp før og for de som er førstegangsreisende. Inkludert: - Fly - Hotell - Leiebil - Turprogram - Billett til Daytona 500 Ikke inkludert: - Mat - Bensin - Parkering Oppgraderingsmuligheter: - Ekstra dager, forlenge oppholdet - Oppgraderte flyseter, mer komfort og bedre plass på flyet - Oppgradert leiebil, f.eks. convertible, SUV eller luxury - Hotellnetter på Daytona i stedet for Orlando. Leiebil: Bilklassen Full Size Sedan, f.eks. Chevrolet Malibu, e.l. er inkludert i pakken. Du kan oppgradere leiebil om du ønsker til f.eks. SUV, luxury, convertible (Mustang cab, Camaro cab), muscle car, etc. Dersom tre, fire eller flere ønsker å kjøre sammen, booker vi gjerne SUV, ofte uten ekstra kostnad. Ut fra lang erfaring og utallige NASCAR-løp opp gjennom årene, vet vi hva som bidrar til en vellykket tur. F.eks. vil rett hotellvalg utgjøre en stor forskjell. På denne turen kan du være trygg på at alle i ditt reisefølge vil få en god, kvalitetssikret Florida-tur. Fly: Avreise fra Gardermoen er inkludert i pakken. Avreise fra Trondheim, Kristiansund, Bergen, Stavanger, Kristiansand eller Torp kan ofte bookes uten ekstra kostnad/evt. lite tillegg. Vi booker også utreise fra andre flyplasser etter ønske. Innsjekket bagasje og mat er inkludert. Vi booker alltid rute som gir færrest mulig stopp, og vi unngår lang ventetid ved mellomlanding. Hotell i Orlando er inkludert i pakken. Vi bruker kun hoteller som vi selv har inspisert og som vi vet holder god standard. Hotellene vi bruker, ligger sentralt i forhold til attraksjoner og i gangavstand til restaurant. Vi bruker ofte hoteller på International Drive i Orlando eller ved Old Town i Kissimmee (Orlando). Attraksjoner, som f.eks. Disney World, Universal Studios, etc, er i kort kjøreavstand. Kjøretid mellom Orlando og Daytona er ca. en time. Om du har et favoritthotell du gjerne vil bruke, gi oss beskjed. Om du ønsker, kan vi bytte ut hotellet i Orlando for to eller tre netter (evt. alle nettene), med hotell på Daytona. Det vil være pristillegg dersom du velger hotell på Daytona i stedet for Orlando. Leiebil: Bilklassen Full Size Sedan, f.eks. Chevrolet Malibu, e.l. er inkludert i pakken. Du kan oppgradere leiebil om du ønsker til f.eks. SUV, luxury, convertible (Mustang cab, Camaro cab), muscle car, etc. Dersom tre, fire eller flere ønsker å kjøre sammen, booker vi gjerne SUV, ofte uten ekstra kostnad. NASCAR-billetter: Billetter til Daytona 500-løpet er inkludert i pakken. Vi booker kun gode billetter med god utsikt til start-finish line. Billettene har en verdi på ca. $200 (ca. kr 1.700,- pr. stk). Dersom man er flere som reiser sammen, vil vi alltid booke billetter slik at man sitter sammen. Program: 17. februar 2022 (torsdag): Avreise fra Norge til Orlando. Programmet du får ca. 3 uker før avreise, vil ha råd og tips om utreisedagen. På flyplassen i Orlando er det kort gangavstand til leiebilskranken, som ligger inne i terminalbygningen. Når du har sjekket ut leiebilen, er det ca. 20 minutters kjøretid til hotellet. På hotellet er alle netter forhåndsbetalt. Hotellet har basseng og ligger i kort gangavstand til restaurant og bar. 18. februar 2022 (fredag): Fridag i Orlando som du kan bruke etter eget ønske. Vi har mange forslag til aktiviteter, enten det er besøk i en av fornøyelsesparkene, airboat-tur ute i sumpen, besøk på Kennedy Space Center eller shopping og sightseeing. 19. februar 2022 (lørdag): Fridag som du kan bruke etter eget ønske. Noen velger å kjøre ut til vestkysten, til Tampa og Clearwater Beach ved Mexicogulfen. Noen vil allerede i dag ta en tur til Daytona Beach for å ta denne berømte stranden i nærmere øyesyn. PDF-heftet du får før avreise, vil ha mange forslag. 20. februar 2022 (søndag): I dag er Race Day, løpsdagen på Daytona. Vi anbefaler å ankomme Daytona tidlig, slik at man har nok tid til å oppleve folkeliv og alt som hører med før selve løpet starter. Normalt er det ca. en times kjøring fra hotellet i Orlando til Daytona International Speedway, men i dag vil det være mye trafikk, så det lønner seg å ha litt ekstra tid. Daytona 500 er stort. Før løpet starter, er det show, musikk og underholdning, og mange bruker tid i salgsbodene hvor det bl.a. selges NASCAR-effekter. PDF-heftet du får før avreise, har tips om parkering og planlegging av løpsdagen. 21. februar 2022 (mandag): Hjemreisedag. Fly fra Orlando til Norge. Flyet går normalt på ettermiddagen, slik at man har god tid til å sjekke ut, kjøre til flyplassen, levere leiebilen og sjekke inn kofferter. 22. februar 2022 (tirsdag): Ankomst Norge. Hva skjer når du melder deg på? 1. Send oss navnene på hver deltager (kjetil@hopalong.no) eller ring 73 43 66 05. 2. Du får en depositumgiro på kr 2.500,- pr. person. Giroen har forfall innen 14 dager, men innbetalt beløp er refunderbart om du velger å kansellere innen 1. november 2021. 3. Velg leiebilklasse. Du kan oppgradere leiebil om du ønsker. 4. Godkjenn flyruten. Vi sender ut forslag på best mulig flyrute. Du kan oppgradere flyseter om du ønsker. Noen vil også legge til ekstra dager før eller etter turen. 5. Sluttfaktura har forfall 4 - 6 uker før avreise. Her trekker vi fra depositumet du har innbetalt. 6. Ca. 3 uker før avreise får du et detaljert turprogram på norsk med GPS-adresser til hoteller og attraksjoner, råd og tips inkl. detaljert informasjon om utreisedagen. 7. Har du spørsmål i forkant eller underveis, kan du ringe oss på telefonen 7 dager i uken. Om spørsmål dukker opp underveis, vil vi alltid være tilstede på telefonen om du trenger hjelp.

Vi anbefaler: