Motorhobby

Våre samarbeidspartnere

Amcar
NMCU
LMK

Introduksjon

Motorhobby.no har som mål å presentere den mest komplette oversikten over norsk motorhobby på nett. Vi startet 4. juli 2014 som en «gule sider» for klubber, verksteder, museer, samlinger osv. men utvidet i 2016 med en løpende arrangementskalender. Det var en riktig vurdering, i det vi økte besøket til nye høyder. I 2019 ligger vi an til å nå 49.000 besøkende – uten at vi tilbyr noen form for kjøp eller salg.

Hva tilbyr vi?

Motorhobby.no registrerer informasjon om bl.a. forbund, kretser, klubber, samfunn, museer, samlinger, severdigheter og verksteder. For hver type oppføring registrerer vi bl.a. navn, stiftelsesdato, postadresse, besøksadresse, telefonnummer, epostadresser og nettsider – inkl. Facebook-side, Instagram emneknagg, Twitter-konto og YouTube kanal. For klubber registrerer vi dessuten medlemstall, forbundstilhørighet og evt. underklubbber. Oppføringer der vi har registrert besøksadresse presenteres med et oversiktlig kart, der man også har mulighet til å få en kjørebeskrivelse til stedet fra oppgitt adresse. Informasjonen vi samler inn gjør det mulig for publikum å søke etter navn på organisasjonen, region organisasjonen tilhører, kategori (klubb, verksted, osv.), type kjøretøy (bil, buss, matvogn, MC, traktor, osv.), tjenester levert av verksted osv. Til arrangementskalenderen registrerer vi arrangørere og deres arrangementer. Hvert arrangement kvalitetssikres, slik at vi i størst mulig grad kan gi publikum korrekt informasjon.

Hvem driver nettstedet og hvordan finansieres driften?

Motorhobby.no drives primært av Erling og Ragnar Storstrøm, på frivillig basis. I tillegg hjelper Jan Roger Wiborg oss med div. tekniske løsninger. Driften dekkes av sponsorer og annonsører, som begge betaler et årlig beløp. Det er forøvrig gratis både å bruke våre sider og å stå oppført på dem.

Historien vår

Ideen bak Motorhobby.no oppstod allerede i 1999, når stifteren Erling Storstrøm startet arbeidet med å samle informasjon om deleleverandører generelt og om Chevrolet spesielt ifb. med oppstarten av Chevroletregisteret (som senere ble til Chevrolet Club of Norway). Etterhvert ble det også innsamlet informasjon om motormuseer, samlinger, klubber og annet som kan være av interesse innen motorhobbyen. Underveis i innsamlingen kom vi over mange nettsider med oversikt over klubber etc. Men felles for dem alle var at de ikke var vedlikeholdt. Vi har derfor forsøkt å finne løsninger som gjør at vedlikeholdet blir enklest mulig, både for oss og den som administrerer informasjonen. Da vi åpnet nettsidene 4. juli 2014 hadde vi allerede 400 registrerte oppføringer til museer, samlinger, klubber og verksteder – fem år senere har vi passert 2000. Vi har dessuten utvidet til å inkludere deleleverandører, attraksjoner, aktiviteter, utleie, ressurser osv.

Hva er langtidsmålet?

Vi ønsker å være det nettstedet man besøker for å finne den hjelpen man trenger om man ikke har noe utgangspunkt å begynne fra. Vi ønsker dessuten å gjøre det enkelt for lokale verksteder å få mer arbeid slik at de fortsetter i stedet for å legge ned. Å hjelpe lokale ressurser er bl.a. viktig for å hindre fraflytting. I tillegg håper vi at bransjen og motormedia kan bruke informasjonen vi tilbyr som et virkemiddel overfor politikere ifb. med kjøretøypolitikk.

Vi anbefaler: