I 2021 nådde motorhobby.no mer enn 85.000 besøkende - en økning på nesten 60% fra fjoråret! I enda ett år der nesten alle ordinære arrangementer enten har blitt utsatt eller avlyst er det utrolig bra. Så tusen hjertelig takk til alle som støtter oss, enten som besøkende, sponsorer, annonsører og andre støttespillere!

Bildet viser vår besøksstatistikk, måned for måned, fra 2017:

Merk:
  • Statistikken oppdateres ikke fortløpende så det kan hende vi mangler siste måned
  • Vi sporer ikke brukere så statistikken viser antall besøkende, ikke unike brukere
  • Statistikken er for stor til å vise alt, så vi viser kun de siste 5 år

Vi anbefaler: