Campain

MEDLEMSKAP i AMCAR FRA 495,- for medlemmer i tilsluttede klubber!!

January 01, 2021 @ 00:00 until April 30, 2021 @ 00:00

AMCAR verdsetter alle bilhobby klubber som er tilsluttet oss. Vi er sammen for norsk bilhobby!

Medlemmer av våre tilsluttede klubber får nå en unik rabatt for på medlemskap i AMCAR. Konkret får man 300,- kroner direkte rabatt ved innmeldingen på amcar.no.

Alt du må gjøre er å huke av for 300,- rabatt og velge hvilken tilsluttet klubb du hører til ved innmelding. AMCAR er avhengig av økt medlemsoppslutning fra hele den norske bilhobbyen for å ytterligere forsterke våre kapasiteter i arbeidet for norsk bilhobby.

http://amcar.no/klubber/landsdekkende-klubber

http://amcar.no/klubber/lokalklubber

Kjør motorsykkel og unngå smitte på en sikker måte! Hilsen NMCU

March 28, 2021 @ 00:00 until May 02, 2021 @ 00:00

Hver dag repeteres det samme budskapet om at unødvendige reiser skal unngås som følge av Covid 19-pandemien. Om man må reise bør man unngå å reise kollektivt så langt det er mulig, for å redusere antall møtepunkter.

Da er motorsykkelen et utmerket alternativ, noe mange synes å ha oppdaget. Norsk Motorcykkel Union (NMCU) oppfordrer motorsyklister og andre trafikanter til vise hensyn, uansett hvor mange hjul man ferdes på – alle ønsker å komme trygt hjem til de vi er glad i.

Din kjørestil er viktig!

– Hold god avstand til andre trafikanter og skap deg handlingsrom. Kjør litt til venstre for midten i din kjørebane, det er tillatt å ta plassen og du synes bedre. Len deg aldri over i motsatt kjørebane. Ha handlingsberedskap – slik at du stanse med god margin om noe uventet skulle skje.

– Gå ut fra at ingen ser deg, og legg opp kjøringen ut fra det. Ikke stol på andre i trafikken enn deg selv – du er selv den viktigste faktoren for å kjøre sikkert.

– Kjør aldri forbi i et kryss eller ved tilsluttende veier, da biler kan svinge ut eller gjøre en venstresving foran deg. De fleste ulykker som involverer andre trafikanter skjer i kryss.

– Hastigheten du holder er avgjørende. I mange ulykker har for høy hastighet bidratt til ulykken. Jo raskere du kjører, dess lengre blir din reaksjons- og bremstestrekning.

– Tilpass fart og kjørestil etter vegmiljø, øvrig trafikk og fartsgrensen på stedet. På våren er det mye grus og asfalthull før veiene blir feiet og reparert etter vinteren. En motorsyklist kan aldri ta seg friheten til å ta en sjanse.

– Kjør aldri utover dine egne begrensninger og ikke føl gruppepress når du kjører med andre. Det viktigste er turen og å komme fram, ikke å være først.

Ta vare på deg selv og sykkelen!

– Vedlikehold sykkelen din – sjekk dekk, bremser og lys før du starter sesongen.

– Ta lappen før du begynner å kjøre MC. Statistikken viser at flere av de som dør i MC-ulykker ikke har førerkort for MC og de fleste av disse eier ikke engang en motorsykkel. Ikke lån bort din MC til hvem som helst.

– Kjør aldri under påvirkning av alkohol eller dop. Det er en selvfølge, men det er en kjensgjerning at flere som dør i MC-ulykker er påvirket.

– Bruk hjelm og godkjent kjøreantrekk. Bruk ryggskinne. Ta aldri for gitt at du synes uansett hva du har på deg. Hjelp dine medtrafikanter ved å gjøre deg så synlig som mulig.

Øvelse gjør mester!

– Flere studier viser at mange motorsyklister har praktisert dårlig bremseteknikk i forbindelse med ulykker. Velg gjerne en MC med ABS-bremser og tren på bremseteknikk for å kunne håndtere motorsykkelen ved panikkbremsing.

– Det er en kjensgjerning at flere av singelulykkene skjer i sving, noe som kan tyde på at man mangler trening. Det er mange som arrangerer førerutviklingskurs i korona-sikker form. Meld deg på kurs for instruksjon og trening. Da kan du kjøre med større trygghet – og det blir morsommere å kjøre.

– Det er ikke farlig å kjøre MC, men det forutsetter at motorsyklister og andre trafikanter følger spillereglene og opptrer korrekt i trafikken.

Ny gladnyhet fra AMCAR! Motorsportforskriften endres endelig! Bli medlem!

April 12, 2021 @ 00:00 until May 30, 2021 @ 00:00

I dag (11.04.2021) kom meldingen fra Samferdselsdepartementet om at Motorsportforskriften endres.

– Motorsporten er i utvikling, og en tilpasning av regelverket til dagens behov er lenge blitt etterspurt. Derfor legger vi nå til rette for at flere aktører skal kunne drive med motorsport på lukket bane, og vi åpner for at det skal kunne kjøres i høyere fart enn lovens fartsgrenser ved trening til konkurranse og såkalte "banedager". Samtidig må sporten fortsatt foregå i trygge rammer. Derfor vil vi stille krav om sikkerhetsregler som arrangører skal følge, og om at kurstilbydere har den kunnskapen og erfaringen som må til for at deltakernes sikkerhet ivaretas, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Bakgrunnen er at det de senere årene har kommet ønsker om endringer for å bedre tilpasse regelverket til dagens behov. Blant annet har det vært et ønske om at det åpnes for at flere aktører kan drive med motorsport på lukket bane. Det er i dag kun to forbund med tilknyttede klubber som kan organisere og tilby motorsport i Norge.

– En slik begrensning gjør det vanskelig for mange som vil drive med motorsport, men som ikke finner sin plass i disse to forbundene til å utøve det de ønsker. Derfor vil vi åpne for at klubber tilknyttet andre motorsportforbund også skal kunne organisere trenings- og konkurransekjøring på avsperret område, sier Hareide.

Amcar mener dette betyr at Norge får en motorsport som er mer åpen og inkluderende - av utøvere, for utøvere.

Det betyr videre at flere får muligheten for å kunne drive med kjøretøyaktiviteter i organiserte former, som igjen betyr at vi kan flytte mer av de uønskede aktivitet fra vei til lukkede områder. Det er igjen bra for trafikksikkerheten.

AMCAR har sett frem til denne dagen, og vil takke Samferdselsdepartementet og regjeringen for en klok beslutning. Ikke minst vil vi takke alle som har engasjert seg i saken, spesielt Frp som har vært en pådriver både i og utenfor regjering.

For dem, for AMCAR, for NAF, for Trackday.no og alle de andre som har engasjert seg for denne endringen i snart 10 år - dette er et bevis på at det nytter å engasjere seg!

En annen viktig endring er at ferdighetskjøring med registrerte biler på lukket område nå også får fritak for fartsgrense. Dette har det vært viktig å få endret, slik at også slik organisert kjøring kan gjøres lovlig og etter et gjeldende regelverk

.

AMCAR vil om litt gå ut med en invitasjon til våre klubber og andre interesserte med det formål å etablere et forbund som ivaretar interessene for aktivitet med bil på bane og lukket område. Et forbund der det skal være plass til alle som bidrar til at aktiviteter med kjøretøy og motorsport på bane og lukkede områder kan skje.

– Nå vil vi åpne opp slik at dette også blir lovlig under blant annet førerutviklingskurs og banedager, der formålet primært er fornøyelse og ønske om å teste seg selv og kjøretøyet. Samtidig er vi opptatt av å ivareta sikkerheten. Derfor vil vi blant annet stille krav om at forbundene vedtar et sikkerhetsreglement, og krav om at tilbydere av kurs- og opplæringskjøring har tilfredsstillende kunnskap og erfaring, sier Hareide. AMCAR kan også legge til at det og vil stilles krav om en forsikringsordning.

Dette er noe AMCAR har jobbet mot i mange år, blant annet sammen med NAF. Men mange andre har engasjert seg og. Vi vil trekke frem Alexander Mørk hos Trackday.no og Amcar-medlem Morten Authen har hatt et sterkt engasjement sammen med Frp med Tor Andre Johnsen i spissen.

AVLYST - Se Oss Aksjonen Oslo, apr/2021 - NAF MC Oslo - AVLYST

April 24, 2021 @ 10:30 until April 24, 2021 @ 13:30

Lørdag 24 april inviterer vi til Se Oss Aksjonen i samarbeid med NMCU Oslo og Akershus. Hvorfor Se Oss Aksjon? Vi ønsker å marker for bilistene at vi nå er tilbake på veien igjen. Vi håper at så mange som mulig har anledning til å delta, og du trenger ikke å være medlem av klubben.

Det blir felles oppmøte på klubben. Her vil vi ha et startmøte med presentasjon av rutene som skal kjøres. Vi deles inn i puljer og siste fører i hver pulje kjører med Se Oss Flagget.

Du trenger ikke å være medlem av NAF MC eller NMCU for å være med på å vise bilistene at MC folket er på veien igjen.

# 10 Vårmønstring Amanda Storsenter apr/2021 - Vårmønstring Motorkjøretøyer Haugesund og After Dark Van & Truck - med forbehold

April 25, 2021 @ 11:00 until April 25, 2021 @ 15:45

Vi har søknader inne med samarb. partnere. Vi venter på godkjenninger fra impliserte. Vi har allerede fått grønt lys vedr Vårmønstring Amanda Storsenter, Hgsd sønd 25.04, plasseier. Vi håper vi for til å gjennomføre, ser ut til at det blir litt light treff... Men vi prøver.. Håper Covid 19 situasjonen bedrer seg. Planen er at arr sider blir lagt ut på FB om ca 2 uker.

Vårmønstring for Motorkjøretøyer, 2 hjul, 4 hjul eller mer...Hot Rod, Van & Truck, veteranbiler, asiatisk, europeisk, amerikansk, MC, m.m. alle er velkommen.

Det vil bli vanlig premiering, 1-2-3 i forskj klasser. Kiosk salg, lotteri. Det vil bli trukket ut 2 gevinster på inngangsbillett. I år vil det og være en del bilforhandlere på plass med spreke biler.

Vi slipper inn deltagere fra kl 09:30. Juryen starter bedømming 11:30 og går rundt til 14:45. Trekning premie på inng, ca 15:30. Utdeling pokaler / plaketter ca. 15:30.

I år er det 10 gang arr er. Arr er After Dark Van & Truck. Orgnr. 996 812 669.

De som vil stille ut ; salgstand / klubbstand ta kontakt. Stor pågang, så det svarer seg å være tidlig ute.

Kontaktinformasjon : Arne Solvang : E-Mail : arsolv@online.no. Mobtlf; 047 918 03338. Jan N. Gaard. Mobtlf ; 047 452 33835.

AGM Week, mai/2021 - Alf Graarud Motor AS - Sarpsborg

May 03, 2021 @ 10:00 until May 08, 2021 @ 14:00

NY DATO! Grunnet den vanskelige smittesituasjonen og stadig strenge tiltak, velger vi å flytte dette arrangementet fra uke 15 til uke 18 og 3 - 8. mai. Vi satser på at vi da kan gjennomføre som planlagt 🙂

--- Hold av 3-8. mai for da arrangerer vi som tidligere år AGM Week med prøvekjøringer, mange nyheter og gode tilbud i butikken vår på Borgenhaugen, Sarpsborg. Vi legger ut mer informasjon om arrangementet, fullstendige åpningstider og hvilke modeller som blir tilgjengelig for prøvekjøring, når det nærmer seg. Følg med på Facebook og vårt nyhetsbrev.

Hold av 12-17. april for da arrangerer vi som tidligere år AGM Week med prøvekjøringer, mange nyheter og gode tilbud i butikken vår på Borgenhaugen, Sarpsborg. Vi legger ut mer informasjon om arrangementet, fullstendige åpningstider og hvilke modeller som blir tilgjengelig for prøvekjøring, når det nærmer seg. Følg med på Facebook og vårt nyhetsbrev.

Stjørdal Motorshow, mai/2021 - Stjørdal Motor Show/Ketil Rabben og Kenneth Detailer Hansen

May 08, 2021 @ 10:00 until May 09, 2021 @ 18:00

2020 har vært et spesielt år for oss alle. Tiden går fort og vi nærmer oss 2021. Vi har med dette gleden av å annonsere at Stjørdal Motorshow går av stabelen 8. - 9. mai 2021. 4800 kvm innendørs arrangement. Vi er allerede godt i gang med forberedelsene og mye er allerede på plass. Vi holder likevel døren åpen for utstillere og bil klubber som har objekter med "prikken over I´en". Vi ser etter både bil og MC samt firma som ønsker å delta. Tips mottas på PM til Stjørdal Motorshow. Vi kommer med et nytt og spennende repertoar som består av bil, mc og snøscooter. Vi kan love at dette blir ei helg du ikke vil gå glipp av! Vi har lagt godt til rette for barnefamilier. Sett av datoen 8. og 9. mai 2021!

Lik og del gjerne. Jo flere som kommer jo bedre show kan vi arrangere.

Meguiar's På Gatebil Våler, mai/2021 - Meguiars Norway / Norsk Prol As

May 21, 2021 @ 08:00 until May 23, 2021 @ 17:00

Her vil vi ha en salgs og informasjons stand for våre Meguiars produkter. Vi vil også ha ansvaret for Gatebil Show Garden utstillingen denne helgen.

AVLYST - Charity Cruising mai/2021 - Sarpsborg Motor AS - AVLYST

May 22, 2021 @ 10:00 until May 22, 2021 @ 17:00

Vi arrangerer Charity Cruising for åttende år på rad!

Avlyst pga Koronaen.

Bilutstilling Elverum, mai/2021 - No Shame Gatebilklubb

May 22, 2021 @ 11:00 until May 22, 2021 @ 18:30

Sesongen 2021 er snart igang og vi ønsker å kjøre i gang med vårt første treff i Elverum hos vår samarbeids partner Verksmann v/Øyvind Magiic Braaten. 😊 Det vil også denne gangen bli solgt inngangs billetter pga Covid 19. Håper folk respektere dette.

Pris: Bil inkl sjåfør 100 kr Passasjer og publikum 50 kr

Premiering: Topp 3 Gatebil Topp 3 Daily Topp 3 Jentebil Topp 3 Veteran Topp 3 Amcar Topp 3 Juryens Valg

Det vil bli knall priser på vask hos Verksmann. Ordentlig skumvask.

Innslipp fra kl 11:00 Siste innslipp kl 15:00 Premiering kl 16:00 Håper på en fantastisk dag med masse fine biler og herlige mennesker

Raceworz Norway - Gardermoen Raceway, mai/2021 Offentlig · Arrangør: Raceworz Norway

May 28, 2021 @ 10:00 until May 29, 2021 @ 01:00

RACEWORZ PÅ GARDERMOEN RACEWAY

30.mai 2020 braker det løs igjen med Raceworz på Gardermoen Raceway! Sett av datoen allerede nå! Mer informasjon og spennende nyheter kan du også finne på www.raceworz.no

Aktiviteter: - Dragrace med og uten lisens 402m BIL OG MC - Dragrace 402m for deg som aldri har kjørt dragrace før - Drifters dragrace, kjør med din driftingbil og lisens - Driftingoppvisning - Burnout konkurranse - Åpen burnering gjennom dagen og kvelden - Car limbo - Eksoskonkurranse - Stor bilutstilling - Utstilling med bilklubber - God mat og drikke - Utstillere med gode tilbud - Hoppesklie for barn - Spennende gjesteopptredener, navn lanseres snart ;-)

Portene åpner fredag 29.mai og det er muligheter for camp frem til søndag. Mer informasjon om dette kommer på våre nettsider.

NYTT AV ÅRET: Ny dragrace klasse; 4WD run

Vi jobber også med en rekke andre spennende nyheter - så følg oss på sosiale medier og følg med på våre nettsider for siste nytt!

Ønsker din bilklubb utstilling og/eller kjøring på Raceworz? Ta kontakt med oss for mer info.

ELEKTRISKE BILER OG HYBRIDBILER: På grunn av regler satt av baneeier, får vi dessverre ikke lov til å kjøre med elektriske biler eller hybridbiler på banen. Dette er utenfor vår kontroll og vi ber om forståelse for at vi må følge de regler som baneeier har satt i den forbindelse.

Bømlatreffet, juni/2021 - AMCAR Bømlo

June 26, 2021 @ 11:00 until June 26, 2021 @ 15:00

Her blir det entusiast-kjøretøy av alle typer: Am-car, veteran, gatebil og MC. Kiosk og flere stands.

Søker du plass på en av jubileumsscenene, aug/2021?? - Arendalsuka

August 16, 2021 @ 00:00 until August 20, 2021 @ 00:00

Arendalsuka har 10-årsjubileum og setter opp 10 jubileumsscener. Vil du nå folk med noe du brenner for? Jobber du med et samfunnsaktuelt tema? Vil du komme i dialog med likesinnede?

I 2021 er Arendalsuka 10 år. Vi feirer dette med 10 jubileumsscener og inviterer alle til å søke om å delta. Det blir fysiske scener i Arendal og det blir digitale sendinger fra scenene. Våre 10 jubileumsscener blir tydelig presentert på Arendalsukas nettside under selve uka. Søk plass på en av jubileumsscenene

For å få plass på en av våre jubileumsscener må arrangøren sende inn en søknad til Arendalsuka.

I søknadsskjemaet kan du velge blant 7 av våre 10 jubileumsscener. Hovedscenen i Store Torungen, valgscenen på Kanalplassen og Bakgården er forbeholdt Arendalsukas hovedprogram og kan derfor ikke søkes på.

AMCAR stiller på ARENDALSUKA, aug/2021 - AMCAR

August 16, 2021 @ 10:00 until August 20, 2021 @ 23:59

Arendalsuka 2020 blir dessverre avlyst.

Velkommen igjen til 10-årsjubileum 16. - 20 august 2021 🧡

“Det er en vanskelig beslutning, men helse kommer alltid først”, sier rådets leder Robert Cornels Nordli.

Arendalsuka har tatt avgjørelsen sammen med smittevernoverlege i Arendal kommune, Preben Aavitsland. Aavitsland viser til ansvaret alle har for å hindre smittespredning i tiden fremover:

Meguiars stand på Gatebil Rudskogen, aug/2021 - Meguiars Norway / Norsk Prol As

August 27, 2021 @ 08:00 until August 29, 2021 @ 17:00

Her vil vi ha en salgs og informasjons stand for våre Meguiars produkter. Vi vil også ha ansvaret for Gatebil Show Garden utstillingen denne helgen.

Straand-treffet Vrådal, sep/2021, The MC-tour event of the year in Norway - Bjørn Richard Johansen og 2 andre

September 17, 2021 @ 17:00 until September 19, 2021 @ 13:00

Hold deg oppdatert fremover om Straand-Treffet 2021, The MC-tour event of the year in Norway. Olsen/trond.olsen@multivac.no og Bjørn Richard Johansen/brj@firsthouse.no.

Motorsyklister, MC-klubber og venne/venninne gjenger m.m. bør allerede nå sette av helgen i sin kalender.

Arrangementet lages av ildsjeler og sammen med MC-forhandlerne og MC-importørene i Norge i samarbeid med Straand familien og De historiske hotel og spisesteder.

Følg også nyheter om arrangementet på www.reitwagen.no, i MC-Avisa og i Bike.

Overnatting - mange gode alternativer: Straand-familien med historie tilbake til 1864 står for overnattingskapasitet og mat og servering; inne og ute.

For overnatting og booking, ring hotellet 35 06 90 00 eller e-post mc@straand.no E-post er best slik at vi sikrer at vi skriftliggjøring av dine ønsker/evt. spørsmål og kan følge deg opp direkte tilbake med deg.

- Vi har følgende alternativer: hotellrom, leie av hytte, leilighet, bli kjent hytte (leie en seng sammen med tilfeldige andre) og campingplass.

I tillegg til å prøve MC-modeller som i 2018 og 2019 (som måtte utgå i 2020 pga Corona), planlegger vi Hubriding.no som i 2020 – se www.hubriding.no og følg Hubriding på Facebook https://www.facebook.com/McTourNorway).

Hubriding er en lang rekke ruter som alle går ut fra Straand Hotel i mange ulike retninger. Foreløpig er det laget 12 ruter som ligger digitalt. Her jobber vi løpende med å legge ut nye ruter og mer informasjon knyttet til rutene for å gjøre det til gode opplevelser for de som kjører motorsykkel, classic car eller tråsykkel. Det blir også utstilling av en rekke av de nyeste MC-modellene gjennom helgen.

Ducati er fast inventar på Straand Treffet. Ducati Desert Sled Fasthouse må vi få opp til årets treff. Her om «limited edition». 800 nummererte sykler inngår i denne helt spesielle Ducati serien skriver Paal-Christian Hansen i Reitwagen.no

.

Ducati Desert Sled Fasthouse: Bygget for å feire suksessen i 2020-utgaven av det prestisjetunge amerikanske terrengløpet Mint 400. En sykkelen bygget med utgangspunkt i en Ducati Scrambler Desert Sled.

Med vennlig hilsen Katrine & Lars Arne Straand 5. generasjon og drivere av Straand Hotel

Trond Olsen Treffleder for Straand-Treffet 2021

# 12 Oslo Motor Show i Lillestrøm, okt/2021 - Oslo Motor Show

October 29, 2021 @ 11:00 until October 29, 2021 @ 19:00

HOLD AV HELGEN 29.-30. OKTOBER TIL OSLO MOTOR SHOW Norges største motorshow er stedet for alt som har med motor å gjøre. Vi samler alt som knyttes til fart og moro og lager Norges sprekeste og mest innholdsrike show for alle som liker kjøretøy.

Program: http://www.oslomotorshow.no/program

Gratis klubbstand til klubben din på Oslo Motor Show, okt/2021? - Oslo Motor Show

October 29, 2021 @ 11:00 until October 31, 2021 @ 17:00

Er du medlem i en klubb eller interesseorganisasjon? Fyll inn skjema lenger ned i artikkelen og søk om gratis klubbstand! Nå kan du få muligheten til å presentere klubbens aktiviteter, rekruttere nye medlemmer og stille ut medlemmenes kjøretøy ved å ha en egen stand på Oslo Motor Show! Interessen er stor og økende så vi kan ikke tilby stand til alle som søker. “Førstemann til mølla”-prinsippet, samt tilstanden på bilene som du ønsker å vise frem kan være avgjørende. Planlegging av stand Hvilke kjøretøy har dere tenkt å vise frem på standen? Hvordan tenker dere at standen skal utformes? Skriv ned så mye som mulig da dette er grunnlaget for utvelgelse til deltakelse på Oslo Motor Show. Fyll ut og send skjemaet nedenfor. Det er viktig at det oppnevnes en kontaktperson som vil stå som ansvarlig for klubbstanden.

Bli med som utstiller på Oslo Motor Show, okt/2021 - Oslo Motor Show

October 29, 2021 @ 11:00 until October 31, 2021 @ 17:00

Bli utstiller! EARLY BIRD PRIS Book stand og møt 40.000 motorentusiaster på Oslo Motor Show 29. - 31. oktober 2021.

Norges største motorshow er også Norges største markedsplass for motor og utstyr, med godt trøkk og høy stemning i hallene. Vi elsker fart og moro, og sammen med våre utstillere lager vi Norges råeste og mest innholdsrike show, med fantastisk utvalg av kjøretøy og utstyr.

http://www.oslomotorshow.no/pameldingsskjema

SEMA- og Goodguys Tour (USA), Nov/2021 - AMCAR

November 02, 2021 @ 00:00 until November 15, 2021 @ 00:00

OPPDATERT 14. februar 2021

SEMA er en bransjemesse for ettermarkedet for deler og utstyr til bil, med bilhobby og ombygging som sentralt tema. I tillegg får vi oppleve biltreff og mye annet spennende. Vi besøker attraksjoner i Los Angeles og får med oss Goodguystreff, enten i Pleasanton ved San Francisco eller i Scottsdale utenfor Phoenix (valget mellom de to stedene skjer når vi vet dato for Goodguys-treffene for 2020). SEMA-turene er tettpakket med høydepunkter.

Hva er inkludert? Turpakken inkluderer fly tur-retur, samtlige hotellnetter og full size sedan leiebil under hele oppholdet (bil kun på USA—turene). Vi har lagt opp til at to og to deler bil og hotellrom. Enerom, egen bil, flere i samme bil, endrede utreise- og hjemreisedatoer kan bookes. Barn og tenåringer som deler rom og bil med foreldrene, betaler kun flybillett pluss et tillegg for ekstra person på hotellrommet, totalt kr 9.990,- pr. barn/tenåring

.

Begrenset antall plasser - vært tidlig ute.

We recommend: