Motorhobby

Våre samarbeidspartnere

Amcar
NMCU
LMK

Debate

LMKs Landsmøte Gardermoen, mar/2023- Landsforbundet av motorhistoriske kjøretøyklubber

March 24, 2023 @ 6:00 PM

LMKs landsmøte blir arrangert helgen 24. - 26. mars 2023. Som vanlig benytter vi Scandic Oslo Airport hotell, Ravinevegen 15, Gardermoen som landsmøtehotell. Hold av datoen. Mer info kommer.

http://www.lmk.no/terminliste/kalender/vis/?id=468364

Ifølge LMKs vedtekter § 10, skal saker til behandling være LMK i hende innen 31. desember 2022.

Landsmøtepapirene ligger nå tilgjengelig, merk at revidert agenda ligger i eget dokument.

http://www.lmk.no/informasjon/nyheter/vis/?T=Landsm%C3%B8te%202023&ID=33043&af=1&source=li3c&fbclid=IwAR0HAiRIXjdGW5OGq9qk5Ovf4oE3dED_zqji2PaXB_-6ruNMRj7utD56RD4

AGENDA LMKs LANDSMØTE 2023 Tid: 24. – 26. mars 2023 Sted: Scandic Oslo Airport Hotell, Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen

Til behandling foreligger: 1. Fullmakts prøving 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Godkjenning av forretningsorden for møtet 4. Valg av dirigent 5. Valg av sekretær samt to representanter for fullmaktskomite 6. Godkjenning av forrige Landsmøteprotokoll 7. Styrets beretning 8. Regnskap og revisjonsberetning 9. Strategi- og handlingsplan 10. Innkomne saker og forslag 11. Budsjett inneværende periode 12. Fastsettelse av kontingent for påfølgende 2 år 13. Valg av 5 styremedlemmer for 2 år 14. Valg av styreleder for 2 år blant styremedlemmene under pkt. 13 15. Valg av revisor for 2 år 16. Valg av valgkomité på tre for 2 år Landsmøtet heves

AMCAR Klubbforum. Hellerudsletta, apr/2023 - AMCAR Norway

April 22, 2023 @ 11:00 AM

AMCAR er i gang med planleggingen av årets klubbforum på X-Meetingpoint Hellerudsletta mellom Oslo og Gardermoen.

Klubbforum 2023 blir som i fjorårets utgave et dagsarrangement med spennende foredragsholdere. Forumet vil belyse aktuelle utfordringer samt klubbenes rolle og betydning for norsk bilhobby. Vi legger opp til et interaktivt møte med både engasjerte foredragsholder og deltagere. Arrangementet avsluttes med en middag og tilhørende relasjonsbygging ut i de små timer.

Vi ønsker å gjøre arrangementet tilgjengelig for alle klubber som ønsker å delta. AMCAR dekker derfor mesteparten av kostnadene og klubbene kan delta mot en egenandel på 500,- for 2 personer inkludert lunch og middag. Ønsker man overnatting dekker vi dobbeltrom for 2 personer med frokost på tilstøtende Moxy Oslo X mot en egenandel på 500,-. Reise til og fra dekkes av klubbene selv. Formell invitasjon tilsendes alle AMCAR-tilsluttede klubber i slutten av januar. Vi ber alle medlemmer om å sørge for at din lokal- eller merkebil-klubb er representert!

http://www.amcar.no/aktuelt/amcar+klubbforum+22+april.html

We recommend:

Events